Materials gràfics “La nit de Sant Joan” d’Amadeu Carbó (Col·lecció l’Ermità núm. 15)