Remeis de l’Ermità

La caputxina és una planta antibiòtica i molt aperitiva

 

Els frares caputxins de Catalunya van iniciar la seva tasca missionera ad gentes  ja en temps del rei Carles II amb la famosa missió de Trinitat i Guaiana (anys 1680-1817). A ultramar els frares conegueren noves plantes que les introduïren a casa nostra, les unes per la seva bellesa estètica, i les altres per les seves propietats mèdiques, re mineralitzants o vitamíniques. Els frares en les col·lacions vespertines dels dies de dejuni solien menjar alguna fruita i, sobretot, l’enciamet dels caputxins de totes les herbes, que era una barreja de verdures i d’hortalisses tendres trossejades, amanides (: ensiamades) amb oli, sal, vinagre o agràs, molt refrescant i rica en vitamines. La barreja efectuada solia ser de fulles lletuga o d’escarola amb créixens, morritort, lletsons, verdolagues, agreta i, sobretot, fulles de caputxina.

La caputxina (llat., Tropaeolum majus, o morritort d’Índies; cast. capuchina) és una planta originària d’Amèrica del Sud i és força olorosa amb les tiges tendres i gustoses i amb flors vermelloses molt vistoses. La llavor, quan és verda, s’assembla a un pèsol, i confitada amb vinagre i sal és força semblant a la tàpera i particularment aperitiva. Antigament les fulles de caputxina amanides se solien prendre per a combatre l’escorbut, i en els grans refredats la infusió de les fulles i la flor ajuda a liquar les mucositats. Els antics hortolans afirmaren que la caputxina és una planta molt sensitiva al fred i és  “d’un verd agradable, en el que ressalten sas flors molt grossas, de color de foch molt viu, o groch. Se multiplica per llavors en la primavera y en las grans calors se ha de regar molt. La caputxina és molt sensitiva als frets, y si no se preserva de ells a ésta planta, acostuma a morir-se. Totes les parts de la planta són estimulants y presten grans serveis en el cos per ser desescròfula y desescorbut”;  (Lo Jardiner Florista, II-137).

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins i autor del llibre “Tornar als remeis de sempre” 

.

La caputxina és un eficaç repel.lent d’alguns insectes que afecten les hortalisses.. Per aquest motiu se sol sembrar a prop de les tomatigueres, els cogombres o l’enciam ja que té un efecte negatiu sobre la mosca blanca i els pugons.