Antoni-m.-morera-i-colom
Antoni Maria Morera i Colom (1819-1893)
fundador del Calendario El Ermitaño de los Pirineos

Cronologia del Calendari de l’Ermità

1440Invenció de la impremta de tipus mòbils atribuïda a Johannes Gutenberg.
1448Primer calendari imprès en Alemany per Gutenberg, descobert en una relligadura de la biblioteca de Wiesbaden.
1501Primera referència a un llunari imprès en llengua catalana. Marià Aguiló l’esmenta en El catalogo de obras en lengua catalana (Madrid 1923). Probablement una edició del Lunari de Bernat de Granollachs.
1513Publicació del Lunari de Bernat de Granollachs imprès per Joan Rosenbach a Barcelona, considerat el primer almanac imprès a Catalunya que es conserva.
1815Regnat absolutista de Ferran VII. Abolició de la llibertat de premsa, es prohibeix l’edició d’almanacs i calendaris.
1815-1855Monopoli estatal en matèria d’edició i publicació d’almanacs.
1842El llibreter Juan Llorens funda la Casa Llorens al carrer de la Palma de Santa Caterina núm. 5 de Barcelona.
1855Regnat d’Isabel II. 2 de juliol: proposta de llei per lliberalitzar l’edició d’almanacs i calendaris.28 de novembre: publicació de la llei per la qual es permetia l’edició d’almanacs i calendaris per el 1856.
1856Antoni Maria Morera i Colom, rebesavi de l’actual editor, edita el Calendario Histórico Universal y Perpetuo que és un tractat que ensenyava la manera de fer calendaris. El ven per tota la Península i a molts països iberoamericans. Publicació, entre d’altres almanacs, del Calendari del Pagès per el 1856 editat per l’Institut Agrícola Sant Isidre de Barcelona i imprès per Antoni Brusi.
1860Juan Llorens posa una impremta en el seu establiment.La Casa Llorens del carrer de la Palma de Santa Caterina nº 5 publica el primer Calendari dels Pagesos per el 1861.
1864Antoni Maria Morera construeix la seva casa-torre en uns terrenys de Gràcia i annex a la casa la Capella de la Mare de Déu de la Salut, la qual donà nom al que seria posteriorment el barri barceloní de La Salut.
1875Antoni Maria Morera publica el primer Calendario el Ermitaño de los Pirineos por el astrólogo Fray Ramon per a l’any 1976.
1889El reconegut Celestí Sadurní signa la planxa del tradicional gravat de la portada.
1893Antoni Ma Morera mor i deixa com hereu del negoci el seu fill Joan Baptista Morera.
1894Litigi pels drets de propietat del calendari de El Ermitaño amb el sr. Antonio Millat propietari de la botiga de paperereia del successors d’Antoni Bosch.
1895L’Audiència de Barcelona sentencia contra el sr. Millat.
1910Apareixen per primera vegada al Calendari els gravats dels mesos dibuixats per Pacià Ross i gravats per Casals i els tradicionals gravats de Festes Majors, Fires i Mercats signats per Argemí.
1927Es fa una edició del Calendari per vendre’s a “Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Reino de León, Aragón i Reino de Valencia” amb una portada diferent. En aquest cas amb un gravat de portada diferent signat per Argemí.
1936Degut a l’estat revolucionari i anticlerical que viu el país, el Calendario del Ermitaño per el 1937 passa a dir-se El Solitario de los Pirineos i el gravat de la portada canvia la imatge de l’ermità per la d’ un astròleg. No publica el santoral, sinó “efemérides”. 
1940Inici del règim i la repressió franquista. La publicació del Calendario del Ermitaño per al 1940 recupera la imatge de la seva portada anterior, reincorpora el seu caràcter   religiós i publica la crònica d’alguns esdeveniments obligats a la servitud del règim.
1976S’edita un número extraordinari amb motiu del seu centenari.
1975El Sr. Estanislau Tomàs Morera, nét del fundador del Calendari, compra els drets d’edició del Calendari dels Pagesos a la Llibreria Camí.
2014Mor Estanislau Tomàs Morera i els fills continuen amb la tradició familiar complint el 140 aniversari de la seva edició ininterrompuda.
2015Norbert Tomàs Bilbeny crea Edicions Morera i impulsa la Col·lecció l’Ermità, un conjunt de llibres sobre temes de cultura popular i tradicional, astronómica o agraria.