2024

Notícies publicades a la premsa, mitjans audiovisuals i digitals

5/02/24 LA VANGUARDIA

W 24.02.05 La Vanguardia 3

3/01/24 RÀDIO ESTEL (min.20)

W 24.01.03 RÀdio Estel. Fabricació Pròpia