Astronomia

Coincidència de lluna blava i superlluna

.

Què significa la lluna blava?

Segons indica el Calendari de l’Ermità 2023 el dijous 31 d’agost  coincidiran una lluna blava i una superlluna, un fenomen de la coincidència d’aquests dos tipus de llunes que es dóna només cada uns 14 anys.

Quan ens referim a lluna blava no és al color del seu aspecte, sinó que es un terme per especificar que és la segona lluna plena que es produeix en un mateix mes. Aquest mes d’agost, la primera va ser el dimarts 1. El cicle de la volta de la lluna al voltant de la terra és de 29 dies i mig i passa per les quatre fases de lluna plena, quart minvant, lluna nova i quart creixent.  Per tant, com que el cicle solar dels dotze mesos és 11 dies més llarg que els 12 cicles lunars, es va produint un desplaçament dels dies de les llunacions dins de cada mes fins que, de vegades es produeix aquest fenomen de coincidència de dues llunes plenes en un mateix mes; i aquest és extraordinari perquè passa només cada uns 3 anys.

.

Què significa exactament el fenomem de la “superlluna”?

El dilluns 3 de juliol ja vàrem anunciar  una superlluna, el mes d’agost en vàrem tenir una el dia 1 i ara tornem a veure una altra. És un fenomen que fa que l’observem una mica  més gran i brillant.

Cada 29 dies aproximadament, la Lluna completa el seu cicle orbital al voltant de la Terra. Donat que la seva òrbita no és circular sinó el·líptica, la distància entre la Lluna i la Terra canvia al llarg del cicle. Mentre que en el punt més llunyà pot situar-se a uns 400.000 km (apogeu lunar) en el seu punt més proper està a uns 357.000 km. Aquest moment és el que es coneix com perigeu.

Quan el perigeu coincideix amb la Lluna plena es dóna el fenomen de l’anomenada “superlluna”: la Lluna, totalment il·luminada pel Sol i en la seva màxima aproximació a la Terra, es mostra més gran i brillant del que és habitual.

La darrera superlluna d’aquest any serà el 29 de setembre.

Aquest dia 31 serà ben extraordinari,
perquè la darrera vegada que es va donar
la coincidència d’aquests dos fenòmens
va ser ja fa catorze anys.