.

Primera Lluna plena d’estiu i superlluna

Segons indica el Calendari de l’Ermità 2023, dilluns 3 de juliol entrarem en fase de Lluna plena a les 13.38h, però no serà fins el capvespre quan la podrem observar plenament. Aquesta primera Lluna plena de l’estiu és també una superlluna, fenómen que fa que l’observem una mica  més gran i brillant.

Què significa exactament el fenòmem de la “superlluna”?

Cada 29 dies aproximadament, la Lluna completa el seu cicle orbital al voltant de la Terra. Donat que la seva òrbita no és circular sinó elíptica, la distància entre la Lluna i la Terra canvia al llarg del cicle. Mentre que en el punt més llunyà pot situar-se a uns 400.000 km (apogeu lunar) en el seu punt més proper està a uns 357.000 km. Aquest moment és el que es coneix com perigeu.

Quan el perigeu coincideix amb la Lluna plena es dóna el fenòmen de l’anomenada “superlluna”: la Lluna, totalment il.luminada pel Sol i en la seva màxima aproximació a la Terra, es mostra més gran i brillant del que és habitual.

A l’hort i al jardí, durant la Lluna plena és el moment idoni per recollir fruits i fulles. La vitalitat de les plantes augmenta ja que la saba es concentra als teixits superiors. En aquest moment tenen més força per lluitar contra plagues i paràsits.