El número 25 de la revista Canemàs, un èxit

.

El passat dimecres 5 de juliol es va presentar al Palau Marc de la Conselleria de Cultura, el número 25 de la revista Canemàs. L’acte va estar presidit per l’Hble. consellera de Cultura, Sra. Natàlia Garriga, acompanyada per la Directora General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Adelaida Moya , i per Toni Serés, actual director de la Revista Canemàs, editada per l’ENS de l ‘Associacionisme Cultural Català.

W David Nàcher 1

David Nácher

En primer lloc, Toni Serés va destacar la trajectoria de la revista Canemàs, concebuda com un espai de reflexió teòric i d’estudi del món de l’associacionisme cultural i la cultura popular, i del valor d’assolir la xifra de 25 números. La revista de publicació semestral,  publica  en aquest número especial un monogràfic amb el treball de la Beca d’Estudi de l’Associacionisme Cultural Català. Es tracta de l’estudi Relleu generacional en l’associacionisme cultural, realitzat per David Nàcher, on aborda un tema tan rellevant com el de la relació entre el jovent i l’associacionisme cultural, la seva implicació i el futur del relleu generacional en les diferents entitats. A la presentació, el mateix Nàcher exposà breument el seu treball, que destaca pel fet de basar l’estudi per primera vegada en dades numèriques contrastades que permeten fer una avaluació precisa i que ajuden a fer una bona diagnosi i albirar les tendències de futur. Sens dubte, un treball de força interès per totes les persones que estan implicades en l’associacionisme cultural.

L’acte va cloure amb la lectura, a càrrec del periodista Guillem Carreras, d’una selecció de les narracions sobre el Rector de Vallfogona recollides pel folklorista Joan Amades, aprofitant l’efemèride de la celebració de l’Any Rector de Vallfogona. Una lectura que alhora va servir per anunciar la propera aparició del llibre que Edicions Morera está enllestint amb la reedició d’aquestes narracions populars: El Rector de Vallfogona de Joan Amades. Un nou títol de la Col·lecció l’Ermità (el número 14) que es presenta amb una introducció i comentari crític a càrrec de Toni Serés, conservador de l’obra d’Amades.

.

W Lectura De Narracions Del Rector De Vallfogona

Lectura de narracions de “El Rector de Vallfogona” a càrrec de Guillem Carreras. © Norbert Foto