2021

Notícies publicades a la premsa, mitjans audiovisuals i digitals

21/12/21 CANAL BLAU TV

W 21.12.21 Canal Blau 2

18/12/21 SIES TV

W 21.12.21 Sies Tv 2

18/12/21 AJUNTAMENT DE VILANOVA

16/12/21 CANAL 56 TV

W 21.12.17 Canal 56 Tv 2

09/11/21 CANAL BLAU TV

W 21.11. 10 Canal Blau Tv 2

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text