Cultura i tradicions

L’Agrupació

L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona (ACFB) es va fundar l’any 1922 amb el nom d’Agrupació Sardanista de Barcelona, esdevenint actualment una de les entitats culturals més veteranes en l’àmbit barceloní.

En els seus primers anys l’Agrupació va estar ubicada a diferents indrets però quasi sempre situada al districte de Ciutat Vella, des del primer local l’any 1951 al carrer de Sant Honorat fins a l’actual del carrer Pou de la Figuera.

L’ACFB, a demés de la tasca en l’àmbit de la música per a cobla i ball de sardane,s compta també amb altres seccions i àmbits d’actuació dom son el Grup de Muntanya –la secció més veterana que ha celebrat ja el seu 60è aniversari-, el Grup de Teatre Amateur Eduard Costa i la secció de Turisme Cultural.

.

.

Identitat i tradicions

Des de la seva fundació ha mantingut una activitat de foment de la llengua i la cultura catalanes, principalment en el món sardanista, però incorporant també moltes altres activitats que han enriquit l’entitat al llarg dels anys. Cal remarcar el període que comprèn els anys 1939-1946, en què l’Agrupació, com tantes altres entitats i associacions, va mantenir un imprescindible esperit de lluita per tal de conservar la identitat i les tradicions catalanes. A partir d’aquesta data va començar a reeixir amb més força i es podria situar entre els anys 1960 i 1975 l’època amb més activitat associacionista de l’entitat.

.

Sardanes i cobla

L’Agrupació ha organitzat durant més de 60 anys les ballades de sardanes a la Plaça de Sant Jaume i, actualment, des del 2010, ha assumit l’organització de les ballades dels diumenges i dies festius al matí al Pla de la Catedral de Barcelona, un total d’una quarantena de ballades anuals en què hi participen les més prestigioses cobles de les comarques barcelonines i també d’altres indrets del país.

Un dels actes que organitza l’Agrupació i que ha esdevingut referent en el calendari musical barceloní és el Memorial Joaquim Serra, que se celebra ja des del 1958, l’any següent de la mort del mestre de Peralad.  A partir l’any 2000, s’adoptà el format actual de Memorial, un concert de dues cobles amb encàrrec d’obres per a cobla a autors acreditats internacionalment i que, fins aquell moment, no havien conreat encara la música per a cobla. Entre els que han participat fins ara (2014) hi trobem noms com Joan Albert Amargós, Albert Guinovart, Alberto García Demestres, Carles Cases, Eduard Iniesta, Josep Vila, Peter Bacchus, Esteve Molero, Mauricio Vilavecchia o Jordi Vilaprinyó i, des de l’any 2009, també compositors estrangers com els americans Kevin Kaska i Louis Stewart i l’anglès Tim Garland. També s’ha promogut l’estrena d’obres d’autors ja avessats i reconeguts en l’àmbit coblístic com Manuel Oltra, Josep M. Serracant, Josep Padró, Víctor Cordero, Joan Elies o Santi Molas.

Els merescuts reconeixements

L’entitat, al llarg de la seva trajectòria, ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1988) i la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (1997), així com amb altres distincions de l’àmbit sardanista i cultural de Catalunya i reconeguda per la seva activitat cultural per la UNESCO.

.

👉🏼 Podeu escoltar l’entrevista que va fer el programa Fes ta Festa al president de l’entitat. Cliqueu aquí