L’hortet del frare

Els horts urbans i el reciclatge de les cendres

 

Les cendres de la fogaina, o de la llar de foc, són molt aprofitables per a la neteja dels espais domèstics i per al conreu dels horts urbans. En primer lloc la cendra és un excel·lent desengreixant ecològic, o natural, que hom pot preparar fàcilment barrejant aigua i cendra. Des de fa molts anys, fra Ramon, l’ermità dels Pirineus en fa ús quotidià per fregar els plats i estris de cuina i, sobretot, les rajoles del terra de l’ermitori. Més encara, amb paper de diari ben humit i amb cendra tamisada fra Ramon deixa els vidres de l’ermita nets i brillants com enlloc!

També s’empra la cendra per a desembussar les canonades abocant cendra i una mica d’aigua i, després d’esperar un parell o tres d’hores, hom ha de vessar-hi un porró de vinagre potent i una galleda aigua ben bullent.  Però, sobretot, fra Ramon i fra Valentí se solen servir de la cendra de la fogaina per adobar la terra de l’hort i del jardí, car atesa la gran quantitat de sals minerals que contenen les cendres de la llenya cremada esdevenen un excel·lent adob per a les flors i hortalisses, però no se’n pot fer un abús ja que recremaria les plantes.

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins

.