.

Dites de maig

.

El roser de maig

fa olor per tot l’any.

.

Les cireretes, d’una a una pel maig,

i pel juny, a grapats.

.

Maig calent i plujós,

fa l’any ric i abundós.

.

Una flor no fa maig,

ni una gota fa raig.

.

Maig arribat,

hivern acabat.