.

Dites i refranys

Dites d’abril

.

De l’abril al setembre navega sense témer; de l’octubre al març no vagis per mar.

***

La sardina per l’abril deixa-la fugir; pel maig a la brasa la faig.

***

Abril acabat hivern passat.

***

Fins que la lluna d’abril no hagi passat, no donis l’hivern per acabat.

***

Per Sant Ermengol  (13), apaga el gresol.

***

Per Sant Marc (25), a berenar al camp.

***

Faves d’abril, bones com el pernil; faves de maig, no me n’empatx.

***

Quan l’abril és arribat, tot el gra és espigat.

***

Les herbes d’abril fan el pastor ric.