Santoral

LA MARE DE DÉU DEL BON VIATGE

.

La festa de la Mare de Déu del “Bon Viatge” s’escau el dia 2 de juliol una data que, fins a la reforma litúrgica del Vaticà II, coincidia amb la festa de la Visitació i, alhora, amb el mateix dia en què els frares caputxins d’Arenys de Mar, amb data 2 de juliol de 1620, “feren camí” i es traslladaren del turó de la Pietat al nou convent de la Plana, que dedicaren a la Mare de Déu del Camí o “del Bon Viatge”; una advocació que era molt popular entre els arenyencs que treballaven en els oficis del mar, especialment en la navegació i la pesca.

Durant un temps, en la primera meitat del segle XVII, aquesta festa mariana s’havia celebrat el  dia 29 d’agost, però l’any 1653 fou fixada definitivament en el dia 2 de juliol, fent-la coincidir amb la festa litúrgica de la Visitació. La festa de la Visitació, però, actualment s’escau  el 31 de maig, talment el millor coronament del mes de maig, “mes de Maria”, quan l’Església fa memòria litúrgica d’aquell  feliç i “Bon viatge” que Maria Santíssima efectuà immediatament després de l’Anunciació per tal de visitar a la seva cosina Elisabet i maldar per ajudar-la en els preparatius de la naixença de Joan Baptista, el Precursor del Messies.

La il·lustració que acompanya aquesta nota històrica és un dibuix efectuat a la ploma per Francesc d’Assís Beneseit, membre del terç orde franciscà; un artista de traç ferm que va saber expressar la devoció mariana compartida pels arenyencs i pels caputxins envers la Mare del Déu del Bon Viatge, aquella que ens acompanya cada dia en el camí de la vida.

Fra Valentí Serra de Manresa, 

arxiver dels caputxins