Gravat Març

.

Dites de març

.

La millor cara, pel març pigada.

*

Més ençà o més enllà, la Quaresma en març caurà.

*

Pel març, els ametllers en flor, i el jovent en amor.

*

En tot el mes de març, no et llevis ni un pedaç.

*

Març ventós, pel pagès és profitós, i pel mariner desastrós.

*

Març marcedor, nit freda i dia amb calor.

*

De flor de març, fruit no en veuràs.

*

Pel març sembra figueres, si les vols feineres.

*

Si vols bona vinada, pel març cavada i podada.

*

Si no llaures pel març, ja no llauraràs.