Desembre

Gravat d’una de les capçaleres dels mesos Calendari de l’Ermtià

.

Dites de gener

.

Les nits de gener

les més clares i les més fredes de l’any solen ser.

* * *

Pel gener així que matineja ja vespreja.

* * *

Sant Antoni (17) del porquet

del gener n’és el disset.

* * *

Per Sant Sebastià (20),

una hora s’allarga ja.

* * *

La pluja de gener

omple la bóta i el graner.

* * *

Després del gener,

poda l’arbre fruiter.

* * *

La pluja de gener

omple la bóta i el graner.

* * *

Després del gener,

poda l’arbre fruiter.

* * *

Com més fred és el gener,

més suc dona el taronger