4a edició de “Tornar als remeis de sempre” ampliada amb les herbes santes

La recopilació de remeis naturals i herbes medicinals de Fra Valentí Serra, reconegut estudiós de les herbes remeieres i plantes medicinals, arriba a la seva 4a edició amb la novetat de presentar un nou apartat dedicat a les “𝗵𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀”.

Les “herbes santes” són aquelles que estan dotades, segons la tradició, de més propietats o d’una especial veneració. També aquelles que s’atribueixen directament a un sant o s’hi vinculen amb la seva festa. És el cas de la Flor de Sant Joan o espernallac; l’Herba de Santa Clara o celidònia; l’Herba Sagrada o berbena; la Mà de Santa Maria o agripalma; o el Ramell de Sant Ponç o maçanella.

En la 4a edició de “Tornar als remeis de sempre” s’han incorporat més de 70 noves referències d’aquestes plantes “santes” o “miracleres”, considerades “herbes oficinals”, és a dir, les de major eficàcia terapèutica, algunes de les quals també són conegudes per la seva virtut guaridora. És el cas de:

  Herba de la Mare de Déu o herba queixalera (mal de queixal)

  Herba de Santa Bàrbara o herba de les ferides (cicatritzant)

Herba de Sant Albert o herba del predicador (tos i ronquera)

Herba de Sant Francesc o trencapedra (pedres ronyó)

Llàgrimes de Santa Maria (digestiva)

Herba dels àngels (estomacal, expectorant, purgant)

Tornar als remeis de sempre presenta tot un seguit de velles fórmules inèdites que han estat recuperades i transcrites per l’autor, i que recullen remeis naturals propis de la tradició terapèutica dels frares caputxins. Uns remeis que ens ajudaran a curar malalties lleus de la vida quotidiana com refredats, febres, trastorns digestius, malalties de la pell, dolors articulars i musculars,… acompanyats d’altres més curiosos com ara la fórmula “secreta” de l’Elixir salutitis o la de l’Elixir de la llarga vida.

D’altra banda, el llibre també inclou la descripció i les propietats d’un seguit de plantes remeieres que no apareixen en reculls publicats anteriorment per l’autor. És el cas de l’agàric, l’àrnica, el boix, el bruc, la celidònia, la consolda, la matricària, la mostassa o el safrà.

A tall de complement, el llibre inclou nombroses il·lustracions i un extens glossari acompanyat d’un acurat i pràctic índex analític, que tant permet buscar per la planta com per la dolença.

Els CONTINGUTS de Tornar als remeis de sempre es presenten en sis apartats principals:

  • Breu introducció històrica sobre la tradició remeiera dels frares caputxins i les seves aportacions a la terapèutica natural
  • Recull de les “herbes santes”
  • Recull de remeis amb plantes medicinals
  • Recull de receptes
  • Índex de malalties i remeis
  • Glossari