Sant-sebastia-fragment-color

.

Sant Sebastià “rivalitza” amb Sant Roc

El 20 de gener se celebra, de manera conjunta, la memòria dels màrtirs del Papa Sant Fabià i del militar romà Sant Sebastià, tot i que el record del màrtir Sebastià ha assolit una major popularitat, car des de temps immemorial és invocat pels fidels com advocat contra la pesta en nombroses poblacions, especialment a partir de l’any 680 quan una horrible epidèmia s’estengué a Roma, Pavia i a nombroses ciutats d’Itàlia.

A l’Edat Mitjana, les fletxes eren considerades símbol de la pesta, per la qual cosa sant Sebastià, en sobreviure en ser assegetat, es convertí en protector.

El papa Fabià, després d’organitzar l’església de Roma en set districtes sofrí el martiri l’any 250, mentre que el soldat Sebastià, identificat com a cristià, després de negar-se a sacrificar als ídols fou lligat a un arbre i assagetat, però no arribà a morir, car els encarregats d’executar l’ordre el deixaren malferit ple de dards, tal com apareix en la iconografia. L’any 288, Sebastià, una volta guarit, es presentà a l’emperador Dioclecià per denunciar-li els seus crims contra els cristians i llavors fou condemnat a la tortura dels assots fins a morir.

A Catalunya, la devoció a Sant Sebastià es remunta als segles X i XI, però no es consolidà fins als segles XV, XVI i XVII, quan el nostre país es va veure afligit per les pestes. Fou quan foren dedicades nombroses capelles al sant i, alhora, comptà amb vots de vila per a deslliurar-se de la pesta. El culte a Sant Sebastià, a partir del segle XVII, “rivalitzà” amb el de Sant Roc –que se celebra el 16 d’agost—que també esdevingué advocat i protector contra la pesta i els mals contagiosos. Aquest co-patronatge de Sant Sebastià i Sant Roc contra les epidèmies, resta palès en alguns versets populars com aquests que diuen:

 Sant Roc i Sant Sebastià 

guarden de pesta i de pecar, 

i Sant Sebastià i Sant Roc 

guarden de pesta i de foc

Molts pobles el tenen com a patró o co-patró i celebren la seva festa major d’hivern el 20 de gener, per Sant Sebastià, com ara Alcarràs, Almenar, Bigues, Constantí, Moià, Monistrol de Montserrat, Olvan, Taradell, entre moltes altres poblacions que recull el nostre Calendari de l’Ermità, sense deixar de fer esment de la popular “Festa del Pelegrí” el 20 de gener, a Tossa de Mar, que respon a un vot de poble formulat en el segle XV.

Fra Valentí Serra, religiós caputxí.