Santoral    

Sant Pere i l’antiga festa dels pescadors catalans

.

L’apòstol sant Pere, de nom Simó, nascut a Betsaida (Galilea)  era pescador d’ofici. Fou cridat a evangelitzar per Jesucrist junt amb el seu germà sant Andreu quan vivien a Cafarnaüm. Posteriorment, Simó Pere fou declarat cap dels apòstols i li fou donat el sobrenom de Kefas (en llatí Petrus), que significa “roca o pedra” immediatament després de confessar ―a la població de Cesarea de Felip― que Jesús de Natzaret era el Messies, el Fill de Déu. Després de la Resurrecció de Crist, Simó Pere sofrí el martiri a la ciutat de Roma entorn de l’any 65, crucificat cap per vall, durant la terrible persecució de Neró. Sobre el seu sepulcre hi fou edificada la Basílica de Sant Pere del Vaticà.

En la tradició religiosa del nostre poble sant Pere és el patró dels pescadors i és invocat “en los perills de naufragi i contra les mossegades de gos”; en efecte, segons una tradició  pròpia del Baix Ebre recollida per Joan Moreira, diu que

“quan un gos o gat ha mossegat a n’algú, hi ha el costum d’anâ a la iglésia de Sant Pere, on passen les Claus [de la imatge del sant] per damunt de la mossegada, en la creència de que per intercessió del bondadós Sant Pere quedarà lliure del terrible mal de la ràbia; y no s’ha sentit dî mai que, a qui han passat les Claus de Sant Pere, haigue patit de ràbia” (Folklore tortosí, 622-623).

El culte a Sant Pere és universal i, sobretot a Catalunya, ha tingut des de molt antic una gran veneració on, justament, el Príncep dels Apòstols compta amb moltes esglésies dedicades des temps remots, i també, amb cèlebres monestirs sota la seva protecció (com ara la catedral de Vic, Sant Pere de Rodes i Sant Pere de les Puel·les) i, àdhuc, amb poblacions que duen la toponímia lligada al nom de Pere com, per exemple, Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere Salavinera, Sant Pere Molanta, Sant Pere Pescador o Santpedor (Sant Pere d’Or), entre moltes altres. No cal dir que l’apòstol Sant Pere és el patró de nombroses confraries de pescadors com ara, entre moltes altres, les de Vilanova i la Geltrú, Tortosa i Sant Feliu de Guíxols.

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins

.

Sant Pere I Sant Pau. Mestre De Soriguera

Sant Pere i Sant Pau del Mestre Soriguera (Col·lecció MNAC)