.

L’hortet del frare

Els treballs hortícoles en temps tardoral

 

HortDurant el mes de setembre, poc abans d’entrar a la tardor, cal deixar l’hortet i el jardí ben articulats i nets, realitzant-hi una sèrie de tasques imprescindibles com ara, organitzar i preveure els conreus de la nova temporada assenyalant els espais que hauran d’ocupar les hortalisses i reservar l’espai dedicat a les flors i a les herbes aromàtiques i remeieres. Sobretot, en començar la tardor cal treure de l’espai hortícola les anomenades “males herbes” (que no només donen un aspecte de deixadesa a les hortes, sinó que aquestes plantes absorbeixen els nutrients que haurien de beneficiar directament la creixença de les hortalisses) i, finalment, retirar bé la brutícia: la fruita podrida i caiguda, les fulles seques i branques que, una volta recollit i situat en un espai a propòsit,  pot ser reutilitzat posteriorment  per a fer compost, o fertilitzants naturals; un adob que, a més de nodrir la terra, contribueix alhora al conreu ecològic i, també,  a que les fruites i hortalisses siguin molt més saludables.

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins